En samlingsplats för information om sociokrati

Sociokrati möjliggör ett likvärdigt, effektivt och transparent självstyre i alla typer av organisationer.

Självorganisation möjliggörs genom följande principer:

  • Samtycke vid beslut
  • Kretsar med tydliga målsättningar
  • Dubbla länkar mellan kretsarna
  • Öppna val av personer till olika funktioner

En sociokratisk organisation är flexibel, dynamisk och djupt demokratisk.