En samlingsplats för information om sociokrati

Sociokrati är en metod för självstyre som bygger på följande principer:

  • Samtycke vid policy-beslut
  • Kretsar med tydliga målsättningar
  • Dubbla länkar mellan kretsarna

 Böcker (Books):

Kursmaterial (Course materials):

Webbplatser (Websites):

Artiklar (Articles):

Filmer (Videos):

Organisationer som använder sociokrati (Organizations using sociocracy):

Twitter:

Facebook:

Linkedin:

Diskussionsgrupp (Discussion group):

Radio:

Övrigt (Other):